Sömnbrist gör att vi äter mer

Som nybliven trebarnsmamma sover jag alldeles för lite! Kombinationen sömnbrist och amning leder till enorm aptit. Läs mer

KATEGORI: Barn , Alla , Prestation , Mat

Mat för aktiva utedagar

Mat smakar bäst utomhus. I synnerhet när man har aktiverat sig. Sportlovet är här och här är några mattips som gör att du kan ge järnet i backen, på isen eller i skogen. Läs mer

KATEGORI: Alla , Hälsa , Näring

Höga doser C-vitamin dubblerar risken för njursten

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin vilket innebär att överkonsumtion utsöndras via urinen. Möjligheten att utsöndra överskottet skiljer de vattenlösliga vitaminerna från fettlösliga vitaminer, som istället ansamlas i fettväven och i höga doser kan innebära en förgiftningsrisk. Läs mer

Konsumenter skall nu kunna lita på hälso-påståenden

Från och med idag, den 14 december, skall man kunna lita på de hälsopåståenden som kommuniceras av kosttillskotts- och livsmedelstillverkare på förpackningar, hemsidor och i reklam. Läs mer

Sött men är det säkert?

Sötningsmedel kopplas i media titt som tätt samman med cancer, för tidig födsel, psykisk sjukdom och miljöförstörelse. Livsmedelsövervakande myndigheterna tycks emellertid inte särskilt bekymrade över den ökade användningen av artificiell sötma. Läs mer

Kosttillskott kan vara läkemedel

Enligt en färsk granskning av kostillskottsbranschen utförd av Läkemedelsverket är ett betydande antal av de undersökta preparaten att betrakta som läkemedel. Läs mer

KATEGORI: Barn , Alla , Näring , Hälsa

Överviktiga barn bör få hjälp innan tonåren

Ny svensk forskning visar att tonåringar är svåra att komma åt när det gäller livsstilsförändring som syftar till viktminskning. Ju äldre barnen är, desto svårare har det visat sig vara att förändra deras mat- och motionsvanor. Läs mer

Brist på D-vitamin hos barn i norr

En studie av D-vitaminstatus hos barn i Norrbotten visar nedslående resultat. Hela 82% av de undersökta 12-13 åringarna uppvisar för låga D-vitaminnivåer i blodet enligt Dagens Medicin. Läs mer

KATEGORI: Alla , Äldre , Mat , Hälsa

Tugga maten ordentligt och behåll ditt minne

Med åldern riskerar vi att försämra vissa hjärnfunktioner såsom minne, beslutsfattande och problemlösning. Forskning visar att tandlöshet kan höra ihop med försämring av dessa funktioner och även ökad risk för demens. Läs mer

KATEGORI: Alla , Näring , Mat

Kulturella och näringsmässiga skillnader i frukostvanor

Jag har i upprepade perioder under hösten befunnit mig nere i Europa och haft gott om tid att begrunda skillnaden mellan den kontinentala frukosten och min gröt- och äggfrukost hemma. Läs mer