4 koppar kaffe om dagen är okej

4 koppar kaffe om dagen är okej

En av våra mest älskade drycker beskrivs som allt från hälsovådlig till en prestationshöjande hälsodryck. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) gick idag ut med att 4 koppar om dagen inte medför några negativa hälsoeffekter för vuxna.

Vi svenskar dricker i genomsnitt 3-4 koppar kaffe om dagen och med det toppar vi världsstatisktiken tillsammans med övriga nordiska länder. Enligt statistik från Jordbruksverket konsumerar vi drygt 8 kg rostat kaffe per person, vilket är en betydande sänkning från 70-talet då konsumtionen låg på nästan 11 kg per person och år. Till dagens siffror kommer en årlig konsumtion på 300g snabbkaffe som inte fanns 1970.

Tidigare framhölls ofta negativa effekter av kaffe och koffein, det påstods bl.a. leda till förhöjt blodtryck (vilket tycks vara en högst tillfällig effekt, måttliga kaffedrickare har inte högre blodtryck än de som inte dricker kaffe). Andra negativa effekter det ofta fokuserats på är minskat näringsupptag och vätskebrist. Då bland annat järnupptaget påverkas negativt av koffein så finns det anledning att avstå kaffe på maten om man vet med sig att man har dåliga järnvärden. När det gäller den vätskedrivande effekten av koffein så saknar den sannolikt betydelse om koffeinet intas i dryckesform (som kaffe eller cola) då vätska faktiskt tillförs.

Idag framhåller man istället allt oftare kaffet som rena hälsodrycken. Kaffe rapporteras som skyddande mot Demens, Alzheimers, Cancer och Diabetes. Även de prestationshöjande egenskaperna väldokumenterade idag, framförallt när det gäller förbättrad uthållighet, koncentration, reaktion och skärpa. Vid årsskiftet 2003-2004 togs koffein bort från dopinglistan och blev därmed tillåtet att använda i samband med idrott.

Det finns biverkningar av ett högt koffeinintag. Rastlöshet, skakningar, sömnsvårigheter och magsår är förekommande biverkningar vid höga doser. Nu har alltså Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) gjort bedömningen att två koppar kaffe med 200 milligram koffein vid ett tillfälle, eller fyra koppar (400 milligram koffein) under en dag, inte medför några negativa hälsoeffekter för vuxna. För gravida bedöms en säker nivå vara 200 milligram koffein per dag.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!