Aktiva barn presterar bättre och äter bättre

Aktiva barn presterar bättre och äter bättre

Nu drar sportlovsveckorna igång. Grundtanken är att skapa förutsättningar för vintersportande. Många undersökningar vittnar emellertid om att lovet används till allt annat än sport och att skärmtiden blir än mer uttalad denna vecka. Att aktivera sig är en investering i glädje, hälsa och prestation!

Kopplingen mellan fysisk aktivitet och förbättrad kognitiv förmåga är väldokumenterad. Allt fler studier stödjer även kopplingen mellan fysisk aktivitet och bättre skolprestationer. Dubblerad tid för fysisk aktivitet på skoltid fördubblade oddsen för att den enskilde eleven uppnådde de nationella lärandemålen visade Göteborgsforskare i studier av elever i årskurs fem i höstas. (http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//mer-fysisk-aktivitet-pa-schemat-gav-forbattrade-skolresultat.cid1238863).

Det så kallade Brunkefloprojektet i Malmö visar att barn med utökad idrottsundervisning utvecklades bättre motoriskt, och fick även bättre skolresultat. En effekt som kvarstår även senare i livet. Samma studie visar även att extra motorisk träning i skolan förbättrar skolprestationer i skolår 2, särskilt när det gäller skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt taluppfattning/tankefärdigheter. I höstas kom rapporter om att så lite som 4-minuters daglig intervallträning (FUNterval) hos 9-11-åringar förbättrar uppmärksamheten. Det behövs alltså inte dyra skidresor för att få de positiva effekterna. En pulka och en backe räcker långt!

För barn finns dessutom en ännu tydligare koppling mellan aktivitet och kost än för vuxna. En passiv livsstil bland barn associeras med mindre frukt och grönsaker och större förbrukning av energirika mellanmål och sockersötade drycker.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!