Alarmerande matvanor

Alarmerande matvanor

Det var 15 år sedan senast men nu äntligen publiceras den senaste rikstäckande undersökningen Riksmaten av svenskarnas kostvanor, resultaten är oroväckande.

KATEGORI: Alla , Näring , Mat , Hälsa
p>Läs mer här. Närmare 2000 vuxna svenskar har under fyra dagar rapporterat allt de ätit och druckit, vilket innebär en svarsfrekvens på 36%. I vanlig ordning är det kvinnor och äldre som i större utsträckning besvarar enkäten varför representerbarheten blir lite skev.

Bland oroväckande fynd kan man notera att fyra av tio svenskar äter för mycket socker, vilket motsvara totalt 15% av det totala energiintaget. Detta kan emellertid ses i positiv kontrast till att Riksmaten barn från 2003 visade på 25% av energiintaget från motsvarande kategori.

Åtta av tio svenskar äter för lite frukt och grönt, vilket även det är ett fall framåt från föregående undersökning, även om kategoriseringen då såg lite annorlunda ut vilket gör att jämförelsen kan halta.

Vidare kan noteras att det äts för lite fisk och fullkorn medan intaget av mättat fett och salt fortfarande är alldeles för högt. Intaget av D-vitamin, folsyra och järn blir alldeles för lågt, framförallt bland unga kvinnor.

Generellt rapporterar yngre vuxna sämre kostvanor än äldre, vilket i sig är alarmerande. Kan vi förvänta sig att de unga förbättrar sina kostvanor? Eller är den tveksamt positiva trend vi trots allt ser jämfört med tidigare undersökning bara en tillfällig uppgång innan nästa generation rapporterar än sämre kostvanor?


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!