Alkohol, graviditet, amning och hälsa

Alkohol, graviditet, amning och hälsa

Det är känt sedan länge att gravida bör avstå från alkohol, men rekommendationerna om hur mycket alkohol som kan accepteras skiljer sig åt mellan olika länder.

KATEGORI: Alla , Äldre , Hälsa , Kvinna , Graviditet och amning

Mot den bakgrunden har nu Statens folkhälsoinstitut gjort en kunskapsöversikt där närmare tusen forskningsartiklar granskats. Slutsatsen är att redan små till måttliga mängder alkohol under graviditeten innebär en ökad risk att barnet skall få beteendeproblem och psykiska hälsoproblem. Ta del av rapporten här.

Rent allmänt gäller det också att vi bör begränsa vårt alkoholintag för att minska risken för olyckor, näringsbrist, övervikt, leverskador, psykiska problem, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Måttligt intag av alkohol anses dock inte skadligt. Som vuxen man kan man dricka ett drygt glas vin per dag och som kvinna knappt ett glas per dag. Vår alkoholkonsumtion bör nämligen begränsas till 10 gram per dag för kvinnor och 20 gram per dag för män, eller maximalt 5 procent av energiintaget enligt Svenska Näringsrekommendationer. En 33 cl öl och ett glas vin innehåller cirka 15 gram alkohol vardera.

Måttliga mängder alkohol framhålls ofta som rent av hälsosamt. Det gäller då en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers och diabetes. De positiva effekterna gäller bara om man är över 60 år och avser då en måttlig konsumtion enligt rekommendationerna.

För ammande kvinnor ändrades riktlinjerna för ett par år sedan då man konstaterade att måttligt alkoholintag (1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan) inte medför några medicinska risker för barnet. Mängden alkohol som överförs till bröstmjölken är mycket marginell.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!