Antioxidant-erna som möjliggör hård träning eller förtar tränings-effekten

Antioxidant-erna som möjliggör hård träning eller förtar tränings-effekten

Ungefär tre procent av allt syre vi omsätter i kroppen ger upphov till så kallade ”Fria radikaler”. De fria radikalerna har delvis positiva effekter; de ingår till exempel i kroppens försvar mot bakterier.

KATEGORI: Barn , Alla , Prestation , Hälsa

Fria radikaler kan också uppstå på grund av yttre påverkan, så som strålning (sol, röntgen) samt rökning, vilket skadar kroppen. I höga doser kan radikalerna ge upphov till cancer, hjärt-kärlsjukdom och Alzheimers. Det är också de fria radikalerna som ligger bakom kroppens naturliga åldrande.Som skydd mot skadeverkningarna av fria radikaler har vi antioxidanter. Kroppen har ett eget antioxidativt försvar men vi tillför också viktiga antioxidanter i maten. Vitamin C, E och betakaroten är viktiga antioxidanter liksom selen och zink.

När vi anstränger oss, som vid träning, omsätter vi mer syre och därmed bildas fler fria radikaler. Det ställer större krav på ett antioxidativt försvar. Med träning uppregleras därför kroppens naturliga antioxidativa försvar men forskning har visat att idrottare även kan minska skadeverkningarna av fria radikaler genom att tillföra mer antioxidanter via kosten. Ett högt intag av antioxidanter har dessutom visat sig kunna minska den muskelskadeprocess som de fria radikalerna sannolikt medverkar till och som vi känner som träningsvärk.

Viss forskning tyder också på att träningsvärk är en viktig del av träningssvaret (=effekten av träningen) och att det därmed är kontraproduktivt att tillföra antioxidanter i prestationshöjande syfte. En färsk studie publicerad i tidskriften PNAS visar på samma sätt att vissa positiva hälsoeffekter av fysik aktivitet, så som ökad insulinkänslighet, uteblir om man har ett högt intag av antioxidanter.

Det behövs fler studier för att fastställa om ett ökat intag av antioxidanter är att rekommendera i samband med fysisk aktivitet.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!