Antioxidanterna – kroppens rostskydd

Antioxidanterna – kroppens rostskydd

KATEGORI: Näring

Ungefär en till tre procent av det syre vi omsätter i kroppen kommer att ge upphov till reaktiva syreföreningar, så kallade fria radikaler. Fria radikaler bildas alltså i vår kropp hela tiden och det kan vi inte förhindra. Radikalproduktionen kan öka ytterligare vid exempelvis strålning, rökning, stress och hårt fysiskt arbete.

På grund av att radikalerna är så reaktionsbenägna så kan de leda till oxidationsskador (syreskador) i kroppen på samma sätt som en bil kan få rostskador eller det delade äpplet blir brunt om det får ligga framme i luften. I höga doser kan radikalerna vara en del i mekanismen vid sjukdomar så som cancer, hjärt-kärlsjukdom och Alzheimers. Skadeverkningarna av radikalerna tycks vi dock i viss utsträckning kunna förhindra.

Antioxidanterna kan skydda oss mot de fria radikalerna genom att träda in som martyrer i vävnadens ställe och själva låta sig oxideras och därmed förhindra syreskador i vävnaden. Det är det som händer när du stryker citronsaft på äpplets snittyta och förhindrar brunfärgning. Citronsaften innehåller C-vitamin som är en bra antioxidant.

-vitamin, E-vitamin, betakaroten och Selen är exempel på bra antioxidanter.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!