Bantning bör ske snabbt och utan piller

Bantning bör ske snabbt och utan piller

Fetma har kommit att bli en enorm global börda för samhället och naturligtvis för de drabbade individerna. Drygt en miljard vuxna är överviktiga, varav minst 300 miljoner feta.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

I Sverige är ca 45% av den vuxna befolkningen överviktig vilket motsvarar en 50 procentig ökning de senaste 25 åren. Uppskattningsvis så försöker hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av männen banta, så intresset för frågor kring vikt och viktreglering är enormt.Veckan som gått har bland annat inneburit deltagande i en fetmakonferens här i Stockholm. Drygt 2500 deltagare från hela världen och det senaste inom prevention, orsaker, trender och behandlingsmetoder.

Bland annat redovisades resultaten från två stora studier där man undersökt effektiviteten hos bantningspreparat som saluförs i hälsokosthandeln. Allt ifrån preparat som marknadsförs med motivet att de minskar fettupptaget till att de hämmar aptiten testades. Av de sju respektive nio olika preparat som testades i de två studierna uppvisade inget någon större viktminskning än vanliga sockerpiller. Läs mer i DN eller Aftonbladet.Vidare så redovisades nya rön angående viktminskningstakt.

Länge har man förordat en långsam viktnedgång på ett halvt kilo i veckan. Ny forskning visar att ett snabbare viktminskningstempo förefaller mer effektivt för att nå målvikten. Anledningen tycks vara att man vill se snabba resultat för att orka fortsätta. SVT följde upp denna nyhet.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!