Bukhöjd skvallrar om farliga överflödskilon

Bukhöjd skvallrar om farliga överflödskilon

Då man sett ett samband mellan extremvärden på BMI (kroppsmasseindex), såväl högt som lågt, har det länge använts som riskmått för ohälsa. BMI tar hänsyn till relationen mellan längd och vikt och tar ingen hänsyn till vad kilona består av.

KATEGORI: Barn , Alla , Kvinna

En muskulös person kan få väldigt högt BMI utan att det är ohälsosamt.Senare visade man att det inte var kilona i sig, utan snarare var de var lokaliserade på kroppen som var förknippade med risken för en rad vällevnadssjukdomar.

Det är bukfetman (äppelkroppsformen) som medför störst risk. Insikten innebar att bukomfång och kvoten mellan midje-/höftmått allt oftare kom att ersätta BMI-beräkningar i hälsoundersökningar.

Nu kommer nya rön som menar att bukhöjden är ett bättre mått för att avgöra risken för överviktsrelaterad ohälsa, detta uppmärksammas idag i DN. Redan 2004 rapporterades detta i Dagens Medicin men då var det bara baserat på ett litet underlag. Resultaten har nu bekräftas i en studie av drygt 4000 Stockholmare.

Att bukhöjden är bättre beror på att man med detta mått lättare kan skilja på det inbäddade fettet (så kallat visceralt fett) och det mindre skadliga underhudsfettet.

Medan midjemått rymmer allt fett, ytligt eller lokaliserat kring inälvorna, så fångar bukhöjden det som är lagrat runt organen medan underhusfettet sjunker åt sidan. Ligg på rygg och mät från underlaget till bukens högsta punkt. Kvinnors bukhöjd bör ligga under 20 centimeter och mäns under 22 cm.  


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!