Choklad för hjärtat

Choklad för hjärtat

Choklad minskar sannolikt risken att dö av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en svensk studie som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Internal Medicine.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

Drygt 1 000 Stockholmare som drabbats av hjärtinfarkt i början av 90-talet undersöktes och fick rapportera sin chokladkonsumtion. Frågan som ställdes var hur många dagar i veckan de åt en portion choklad. En portion definierades till 50 gram. Det gjordes ingen specificering av typ av choklad (mörk eller ljus).

Vid en uppföljning åtta år senare visade det sig att de patienter som rapporterat att de åt choklad flera gånger i veckan hade överlevt i mycket större utsträckning än de som sällan eller aldrig åt choklad. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom var hela 66 % lägre bland frekventa chokladkonsumenter än bland de som aldrig åt choklad!

Choklad har tidigare kopplat till en allmänt minskat risk för dödlighet, men då måttlig. Den minskade risken gäller bara choklad och inte annat godis.Läs mer om foskningsfyndet på Karolinska Institutets hemsida. Där kan du också ta del av en engelsk sammanfattning av studien.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!