D-vitamin ett problem bland svenska barn

D-vitamin ett problem bland svenska barn

Vitamin D tillverkas i huden vid solbestrålning. Solexponering av ansikte, armar, händer och ben 2–3 gånger i veckan, cirka 6–8 minuter per gång, anses tillräckligt för att tillgodose kroppens D-vitaminbehov.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

För människor med mycket pigment i huden krävs mer solexponering för att tillgodose D-vitaminbehovet.I kosten så är berikade mejeriprodukter den största D-vitaminkällan medan fet fisk är rikt på naturligt vitamin D. Intaget är lågt hos många svenska barn och ungdomar. Sedan 70-talet har AD-droppar rekommenderats till barn upp till ett år, därefter var rekommendationen att fortsätta upp till 5 års ålder, med undantag för sommarmånaderna. Sedan 2006 är rekommendationen att enbart fortsätta med D-droppar til barnet fyller 2 år.

Nu finns ny forskning som tyder på att behovet av D-vitamintillskott kvarstår högre upp i åldrarna.I det senaste numret av läkartidningen så skriver barnläkare att ”Alla förskolebarn i Sverige behöver vitamin D-berikad kost”. Påståendet bygger på en studie av D-vitaminstatus hos 3–6 år gamla barn av somalisk och svensk härkomst. Bland barnen av somalisk härkomst/mörk hud uppvisade cirka hälften otillfredsställande D-vitaminnivåer. Bland barnen med ljus hud hade cirka en femtedel för låga nivåer under vårvintern.Frågan är om ändrade kostvanor, mer utevistelse, berikning av livsmedel eller tillskott högre upp i åldrarna är den bästa lösningen.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!