D-vitamin och idrotts-prestation

D-vitamin och idrotts-prestation

Bra mat ger resultat! Malin och Cecilia har verkligen förbättrat sina kostvanor sedan vårt möte och resultaten lät inte vänta på sig. Grattis Malin till nytt personbästa på milen!

KATEGORI: Alla , Prestation , Näring , Mat , Kvinna , Hälsa

Med tanke på ditt låga D-vitaminintag tror jag du kan kapa fler sekunder om du lyckas få i dig tillfredsställande nivåer av D-vitamin. Malin har ett oroväckande lågt D-vitaminintag. I majnumret av tidskriften Medicine and science in sports and exercise kan man läsa om just D-vitamin och idrottsprestation (Athletic Performance and Vitamin D).

D-vitamin skiljer sig från andra vitaminer på ett par punkter vilket författarna påtalar. Dels är vår naturliga kost vanligtvis fattig på D-vitamin (Malin är inte ensam) om vi inte äter mycket viltfångad fisk. Malin får ju för lite på grund av att hon inte dricker vitaminberikad mjölk. Vidare är D-vitamin snarare att likna vid ett hormon än ett vitamin. Liknelsen består i att vi dels har en kroppsegen produktion (D-vitamin bildas i huden vid solbestrålning) men också att det tillverkas på ett ställe i kroppen men utövar sin effekt på andra ställen i kroppen.

Under de mörka vintermånaderna är D-vitamintillverkningen kraftigt reducerad. Då måste vi förlita oss på D-vitaminintag via kosten och det förråd vi byggt upp under de soliga sommarmånaderna. För inomhusidrottare finns risk för brist även under sommaren.I artikeln Athletic Performance and Vitamin D skriver John Cannell och hans kollegor att D-vitaminbrist är förhållandevis vanligt inom idrotten. Bland annat finns data som visar att 77 % av tyska gymnaster har låga D-vitaminnivåer, varav 37 % har så låga att de är i riskzonen för benmjukhet.

Från 30-talets Tyskland finns också data som visar på prestationsförbättringar vid ökad solbestrålning och syreupptagningsförmågan (konditionsmått) är som störst när D-vitaminnivåerna är som högst. D-vitamin verkar också kunna öka mängden (och storleken) snabba muskelfibrer.

Stressfrakturer, kronisk muskelsmärta och luftvägsinfektioner är alla kopplade till D-vitaminbrist. Malin; jag vågar inte gå så långt att jag vågar påstå att ditt armbrott och skadebekymmer beror på ett lågt D-vitaminintag…Däremot rekommenderar jag dig att äta mer D-vitamin. Först och främst ur ett hälsoperspektiv men dessutom kan det alltså finnas ytterligare sekunder att kapa. Lycka till!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!