Djupfryst gör att du alltid kan ha nyttig mat hemma

Djupfryst gör att du alltid kan ha nyttig mat hemma

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om.

KATEGORI: Alla , Näring , Mat

Jag tycker att djupfrysta grönsaker bör finnas i varje hushåll.Ett aktivt liv ställer höga krav på immunförsvaret och lämnar lite utrymme för att komponera allsidiga måltider. Samtidigt ökar vår hälsomedvetenhet, liksom oron över att man kanske inte får i sig allt man behöver. Vårt förtroende för förädlade och industrialiserade livsmedel från utarmade jordar minskar.

Vi köper råvaror som drivs upp allt snabbare, som skördas innan de är mogna och transporteras över halva jordklotet innan vi köper dem i affären.Hur värdefullt ett livsmedel är som näringskälla avgörs av en rad faktorer så som jordmån, gödmedel, fodersammansättning, skörd etc. Från det att livsmedlet skördats (eller djuret avlivats) sker näringsvärdesförändringar beroende på känslighet för exempelvis ljus, värme och oxidation. Tillagning, upphettning och nedfrysning kan göra att nyttiga vitaminer gå förlorade. Men frysta alternativ behöver inte vara dåliga.För att vi skall hitta ”färska” grönsaker i disken måste de oftast skördas innan de är mogna.

Om grönsakerna istället fryses ned i direkt anslutning till skörd så kan de få mogna klart. En undersökning, utförd av Insitute of food research på uppdrag av brittiska varumärker Birds Eye, visar att färska grönsaker innehåller upp till 40 procent mindre c-vitamin än motsvarande frysta. Det rapporterar en kolumnist i Aftonbladet idag.Om vi enbart skall förlita oss på färska grönsaker får vi handla ofta, alternativt kommer vi att äta sämre komponerade måltider därför att alla råvaror inte fanns hemma.

Med frysta alternativ hemma så kan även middagen, den där kvällen vi kommer hem efter att butiken stängt, innehålla grönsaker. Vi kan ha blåbär i gröten även på vintern.Det bästa är att välja säsongsbetonat och närodlat, men frysta alternativ är ett bra komplement!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!