Efterfrågan på ekologisk mat ökar liksom försäljningen av kosttillskott

Efterfrågan på ekologisk mat ökar liksom försäljningen av kosttillskott

Vår hälsomedvetenhet ökar liksom oron över att man kanske inte får i sig allt man behöver. Förtroendet för förädlade och industrialiserade livsmedel från utarmade jordar är lågt vilket ökar efterfrågan på ekologiskt producerad mat

KATEGORI: Alla

Marknadsledande Coop har ökat sin försäljning av ekologiska produkter med hela 49 % i år skriver DN. Samtidigt så ökar tilliten till syntetiska vitaminer. Statistik från branschorganisationen Svensk Egenvård visar att försäljningen av kosttillskott i Sverige ökat stadigt de senaste åren.

Det låter motsägelsefullt säger många och menar att det ena är en strävan efter det naturliga och det andra raka motsatsen. Jag håller inte med, läs vitaminer-pa-burk-ar-desamma-som-i-maten om vad jag menar med att ordet ”syntetiskt” felaktigt förväxlas med ”onaturligt”. Jag tycker istället att försäljningsstatistiken pekar i en tydlig riktning – vi är måna om vår hälsa och medvetna om att den till stor del beror på vad vi stoppar i oss.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!