En av tio svenskar äter tillräckligt med frukt och grönt

En av tio svenskar äter tillräckligt med frukt och grönt

70 procent av svenskarna uppger att de äter en varierad kost. Men bara en av tio uppfyller rekommendationen om ett halvt kilo frukt och grönt dagligen.

KATEGORI: Alla , Näring , Mat , Hälsa

När det gäller fisk, som rekommenderas 2-3 gånger per vecka, så är det 7% av befolkningen som äter det tre gånger per vecka.Uppgifterna kommer från en färsk Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Svensk egenvård, brancshförening för hälso- och kosttillskott.

Uppgifterna utgör en viktig utgångspunkt i organisationens kampanj ”Vi äter sämre än vi tror” där man uppmanar Livsmedelsverket att stimulera befolkningen att äta en mer allsidig kost alternativt rekommendera tillskott. Min hållning är att tillskott inte skall ersätta vanlig mat utan komplettera den om man av olika skäl inte får i sig tillräckligt via kosten. I första hand skall man sträva efter att förbättra kostvanorna.Läs mer på Svensk egenvård eller i dagens Aftonbladet.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!