En matvecka i olika delar av världen

En matvecka i olika delar av världen

Matvanorna skiljer sig väsentligt åt mellan olika delar av världen. Det beror på skillnader i kultur, råvarutillgång och välstånd etc. Klart är i alla fall att människan kan överleva med väldigt olika kosthållning. I olika delar av världen (liksom historiskt) är vi (och har vi varit) varit hänvisade till väldigt olika typer av kost vilket är unikt för oss som art.

KATEGORI: Näring , Mat

I väst förbrukar vi 2 till 3 gånger mer mat per person än folk från östländerna. Svenskarna konsumerar tillexempel över 3100kcal per person och dag (enligt uppgifter från Jordbruksverket). 

Av svenskarnas totala energitillförsel kommer 28 % från bröd och spannmålsprodukter, 13 % från kött och köttvaror och 23 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för 16 % av den totala energitillförseln. Svenskarna konsumerar 87 kg kött per person och år, 105 kg frukt och 125 liter mjölk. 
Peter Menzel har på ett illustrativt sätt dokumenterat skillnaderna i matvanor mellan olika delar av världen i ett fotoprojekt. På bilden ovan syns en jämförelse mellan veckans dagligvaror i Tyskland och Bhutan. För att se hur det ser ut i Italien, Guatemala, USA och Indien, ta del av en samling av kans verk här.
Länk: http://realitypod.com/2013/05/a-week-of-groceries-in-different-countries-pictures/


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!