Fisk är oftast nyttigt

Fisk är oftast nyttigt

Under augusti har Livsmedelsverket kört sin kampanj 'All strömming är inte nyttig'. Kampanjen syftar till att nyansera synen på fisk som råvara då flera fiskar innehåller höga halter av miljögifter.

KATEGORI: Alla , Näring , Mat , Hälsa

Det handlar framförallt om vissa insjöfiskar liksom fisk fångad i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Vildfångad lax, sik, röding, strömming och öring bör ätas högst en gång per vecka. Barn, fertila kvinnor, gravida och ammande bör maximera intaget till några gånger per år. Risken med denna kampanj är densamma som när gravida informeras om alla fiskar man inte skall äta, nämligen att man av osäkerhet avstår från fisk.

Viktigt är att nyttan med fisk i de flesta fall överstiger riskerna. Fisk innehåller den viktiga fettsyran omega-3, D-vitamin och selen, näringsämnen som är bristfälliga hos stora delar av befolkningen. Vi bör fortfarande äta fisk två till tre gånger i veckan. Bra exempel är sill, makrill och lax som är odlad alternativt fångad i Atlanten eller Stilla havet.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!