Förvirringen är stor när det gäller fettkvalitet

Förvirringen är stor när det gäller fettkvalitet

Enligt en Synovateundersökning som presenteras idag, på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, så har svenskarna dålig kunskap om vilken sorts fett man bör äta för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

KATEGORI: Barn , Alla , Kvinna

Var femte svensk (22 %) tror, tvärtemot rekommendationerna, att man helst bör äta mättat fett. Män och ungdomar är de som känner sig mest osäkra, 31 respektive 37 procent uppger en osäkerhet inför vilken sorts fett som rekommenderas.

Läs gärna Synovateundersökningen svenskarnas-kunskap-om-fett-i-maten. Hjärt-Lungfonden menar att okunskapen bottnar i den mediala genomslagskraften av andra kostbudskap och modedieter.

Därför håller de idag en vetenskaplig hearing där forskare debatterar kring sambandet mellan fett i kosten och hjärt-kärlsjukdom.Hör två av debattörerna; professor Mai-Lis Hellenius och professor Göran Berglund i SVT´s Gomorron.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!