Folsyra - allt du trott, undrat om det stämmer och det du inte visste

Folsyra - allt du trott, undrat om det stämmer och det du inte visste

Är folat och folsyra samma sak? Varför rekommenderas det som tillskott för fertila kvinnor? Räcker det att äta frukt och grönsaker för att få i sig tillräckligt?

Folsyra och folat är två olika former av vitamin B9

Medan folat är den form som återfinns naturligt i mat så är folsyra en syntetisk variant som används i berikning och kosttillskott. Kroppen har lättare att tillgodogöra sig folsyran, dvs den syntetiska varianten, än folaten.

Dubblerat behov av folsyra för fertila kvinnor

B9 krävs för celldelning och blodbildning. För lite folat eller folsyra ger alltså anemi, blodbrist. Vid befruktningen och första fostertiden så går celldelningen mycket snabbt. Anlag för ryggmärg, hjärna och nerver bildas vilket gör att folsyrabehovet ökar. Riskerna med för lite folsyra tiden innan man blir gravid och första trimestern på graviditeten är missbildningar i form av ryggmärgsbråck och gomspalt samt tidig abortering av fostret. Rekommendationen är därför att alla som kan tänkas bli gravida bör komplettera sin kost med 400 mikrogram folsyra från en månad innan graviditetsstart till tolv veckor in i graviditeten.

Förvånansvärt få av mina vänner, bekanta, studenter eller klienter (som ofta tillhör den aktuella målgruppen) känner till detta råd. Alla graviditeter är ju heller inte planerade. Många upplever att de får informationen vid första MVC-besöket. Då är man ju redan 8-10 veckor in i graviditeten och eventuell skada är redan skedd. På Livsmedelsverkets webbplats finns en informationssida kring folsyra och graviditeter, sprid gärna denna information till målgruppen som berörs.

Du behöver äta ett kvarts kilo broccoli

Folat finns naturligt i gröna bladgrönsaker, broccoli, baljväxter, kål och bär. I de kostdagböcker jag analyserat genom åren ser jag att B9 är ett av det vitamin som många får i sig alldeles för lite av, och det utan att jag beaktar det förhöjda behovet som finns inför och vid en graviditet. Detta bekräftas även av kostundersökningar.

Det genomsnittliga intaget i Sverige ligger på ungefär hälften av de nivåer (400 mikrogram) som rekommenderas vid graviditet och endast en liten andel av de svenska kvinnorna i fertil möter dessa rekommendationer. Det krävs närmare 250 gram broccoli för att få i sig 400 mikrogram. Precis som andra B-vitaminer så är B9 vattenlösligt. Det gör att det lätt slås bort med kokvattnet vid tillagning. Tänk därför på att broccoli och kål med fördel tillagas genom ångkokning, wokas eller ugnsbakas. B9 är också känsligt för syre, ljus och värme.

I flera andra länder berikas mjöl med folsyra

Eftersom det är så stor grupp av befolkningen som behöver höga dagliga intag som är svåra att tillgodose med kosten så berikas mjölet med folsyra i många andra länder. Detta har utretts även i Sverige. Statens beredning för medicinsk utvärdering kom 2007 med en rapport där slutsatsen var att bevisen för vinster inte var så tydliga att de uppväger riskera med höga intag för hela befolkningen. Bland tänkbara risker framhålls att då det stimulerar celldelning så skulle de potentiellt kunna accelerera ett tumörförlopp och öka risken för tvillingfödslar.

Höga doser folsyra kan minska risken för stroke 

Forskning har visat att ett folsyratillskott kan minska risken för stroke hos individer med högt blodtryck. Högst skyddande effekt tycks vitaminet ha i grupper som har en låg folsyrahalt i blodet. För att minska strokerisken handlar det om ännu högre doser, nämligen 800 mikrogram per dag.

I nästa veckas blogginlägg följer jag upp med ett folsyrarikt frukostrecept. Håll utkik!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!