I finland rekomm-enderas man D-vitamintillskott upp till 18-års ålder

I finland rekomm-enderas man D-vitamintillskott upp till 18-års ålder

Jag har tidigare bloggat om att D-vitamin är ett problem bland svenska barn. Intressant är att finländarna (med ungefär samma antal soltimmar) nu beslutat sig för att ändra sina råd beträffande D-vitamin.

KATEGORI: Barn , Alla , Näring , Hälsa

Upp till 18-års ålder rekommenderas nu tillskott i grannlandet i väst, att jämföras med upp till två års ålder här i Sverige. Livsmedelsverket kommenterar finländarnas ändrade rekommendationer här. Jag har, i kontrast till de svenska rekommendationerna, inte upphört ge min 2,5-åring D-vitamindroppar.  Han är visserligen väldigt förtjust i både utevistelse och lax (både solljus och fet fisk är bra D-vitaminkällor).

Däremot går han miste om D-vitamin från berikade lättmejeriprodukter, som annars är den största D-vitaminkällan i svenskarnas kost, eftersom han dricker standardmjölk eller gammeldagsmjölk. Om man funderar på tillskott skall man alltid väga risk mot nytta. Eftersom vår son, även med tillskott, är långt ifrån gränsvärdet där man påvisat negativa effekter så känner jag mig trygg i att fortsätta för de möjliga positiva effekterna. D-vitamin är viktigt för immunförsvaret och vi har (peppar, peppar) väldigt få sjukdagar.

Denna koppling (i detta enskilda fall) är naturligtvis inget bevis för D-vitaminets positiva effekt. Som alltid är det svårt att renodla effekten av en enskild faktor eller ett enskilt näringsämne.Livsmedelsverket genomför nu blodtester för att bland annat undersöka svenskarnas D-vitaminnivåer. Återstår att se om svaren motiverar en ändring av rekommendationen på befolkningsnivå.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!