Idrottarens näringsmässiga utmaning - B-vitaminer

Idrottarens näringsmässiga utmaning - B-vitaminer

KATEGORI: Prestation , Näring

B-vitaminfamiljen har stor betydelse när det gäller energiproduktion, och det finns data som tyder på att behovet av dessa vitaminer skulle vara upp till det dubbla för idrottare. Långvarigt underskott av folsyra och vitamin B12 kan resultera i anemi och påverka syretillförsel och prestationsförmåga negativt. Det ökade behovet tillgodoses dock oftast automatiskt, genom ett ökat energiintag.

Medan B12 är extremt enkelt att tillgodose, så länge man inte är vegan och MÅSTE ta tillskott så hör folsyra till de vitaminer som många får i sig alldeles för lite av. Folsyra hittar du i broccoli, spenat, kål, baljväxter och bär. Du känner väl till att alla kvinnor som kan tänkas bli gravida rekommenderas folsyratillskott http://www.slv.se/sv/folsyra/ !


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!