Kalcium-tillskott är till för de som behöver dem

Kalcium-tillskott är till för de som behöver dem

Varannan svensk kvinna över 50 år riskerar benbrott på grund av benskörhet, osteoporos. Det är väl underbyggt att fysisk aktivitet, att avstå från att röka och tillräckligt med kalcium är viktigt för att uppnå och bibehålla ett starkt skelett livet igenom. Som med så mycket annat skall man dock inte överdriva kalciumintaget. Ny svensk forskning visar att medelålders kvinnor som äter väldigt mycket kalcium löper högre risk att dö i förtid.

KATEGORI: Alla , Näring , Kvinna , Hälsa

Vi bör få i oss om ½ liter mejeriprodukter per dag (summan mjölk, fil och yoghurt). Den främsta anledningen till denna rekommendation är att dessa produkter är våra främsta kalciumkällor. En halv liter mjölk/mjölkprodukter täcker 75 procent av vårt dagliga kalciumbehov. De som får i sig dessa mängder kalcium via maten behöver inte kalciumtabletter.

Ett extremt högt kalciumintag, vilket uppges till 1400mg kalcium (motsvaras av 1,2 liter mjölk), innebär en ökad risk för förtidig död i ischemisk hjärtsjukdom skriver Dagens medicin. Kvinnor som däremot hade ett mer normalt intag av kalcium på mellan 600 och 1 400 milligram om dagen hade ingen ökad risk för förtidig död.

Tillskott är viktigt för individer som riskerar att få i sig för lite av olika näringsämnen. Studien aktualiserar emellertid en viktig och tidigare välkänd risk; nämligen att individer som redan har en bra kosthållning är de som är benägna att även ta tillskott (medan de som behöver kanske låter bli).

Ställ dig frågan om du får i dig tillräckligt via kosten. Blir svaret nej så överväg om du kan förändra kosten annars är det motiverat med ett tillskott. Följ då doseringsanvisningen. Mer är inte bättre!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!