Klimatsmart mat är hälsosam

Klimatsmart mat är hälsosam

Livsmedelskonsumtionen svarar för en femtedel av växthusgasutsläppen, mer än transportsektorn. Det kan alltså medföra enorma miljövinster att välja klimatsmart i butikshyllorna. Att minska sin konsumtion av rött kött är en åtgärd som både är klimatsmart och hälsosam.

KATEGORI: Övrigt , Näring , Mat , Hälsa

Det finns flera åtgärder man kan göra för att välja klimatsmart mat. Man kan välja lokalproducerat och säsongsbetonat samt minska matsvinnet. Dessutom kan man välja att minska ner på det ”röda köttet” till förmån för fisk och fågel. En åtgärd som sannolikt är bra för såväl hälsa som miljö.

I Sverige äter vi 65 kilo kött per person och år, vilket är drygt tio kilo mer än för 10 år sedan. Ett kilo kött beräknas påverka miljön lika negativt som tre timmar bilkörning.

En hög konsumtion av så kallat ”rött kött” har i flera studier påvisats ge en ökad risk för tjock- och ändtarmscancer. Till ”rött kött” räknar man då såväl charkuterier som nöt, gris och lamm. Kött från fisk, fågel och vilt innebär däremot ingen förhöjd cancerrisk. Ett kilo nötkött orsakar 15-25 kilo växthusgaser vilket är ungefär tio gånger så mycket som ett kilo kyckling.

Med förändrade matvanor skulle vi kunna halvera klimatpåverkan, det visar en rapport om matens klimatpåverkan 2050 som tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket. I rapporten om matens klimatpåverkan finns veckomenyer med klimatsmart mat, som dessutom tillgodoser näringsrekommendationerna. Testa du också. 
Länk till rapporten med menyer.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!