Kostens betydelse för uppkomsten av bröstcancer

Kostens betydelse för uppkomsten av bröstcancer

I dag, den 1 oktober, startar Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Varje år får cirka 7000 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden och var nionde svensk kvinna drabbas.

KATEGORI: Alla , Hälsa , Kvinna

Tidigare studier har tillskrivit kosten en stor betydelse när det gäller uppkomsten av cancer. Runt 35% av cancerdödligheten tillskrivs, och kan därmed förebyggas av, våra kostvanor. När det gäller bröstcancer så har man bland annat undersökt kopplingar till fettintag och glykemiskt index (GI). Olika studier ger emellertid motstridiga resultat. Att renodla effekten av enskilda kostfaktorer när det gäller canceruppkomst är svårt.

Det enda kostfaktorerna som tydligt påverkar bröstcancerrisken är alkoholintag och övervikt. Redan vid måttliga mängder alkohol ökar risken att insjukna i bröstcancer. Vid ett till två mindre glas alkohol per dag har man sett en 32 procent högre risk att utveckla den vanligaste bröstcancerformen. Övervikt hos yngre kvinnor är kopplat till en minskad risk för bröstcancer medan övervikt efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer.

För att öka kunskapen om bakomliggande orsaker till bröstcancer behövs forskning. Stöd bröstcancerforskningen genom att ge ditt bidrag till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!