Kostråd till diabetiker

Kostråd till diabetiker

Omkring 4 procent av alla svenskar har Diabetes. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes, som till stor del påverkas av vår livsstil.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

När det gäller vilken typ av kost bäst att äta för att hålla blodsockret i schack så har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nu presenterat sin kunskapsöversikt.Mycket grönsaker, baljväxter och fisk kan minska risken för hjärt-kärlkomplikationer hos diabetiker, liksom ett måttligt intag av alkohol (jämfört med att inte dricka alls).

Minst två koppar kaffe om dagen tycks också minska risken att avlida i hjärt–kärlsjukdom om man har diabetes.Däremot tycks det vara svårare att fastställa en typ av kost som skall skydda mot diabetes. Att minska på fettet eller på kolhydraterna har likvärdiga positiva effekter på långtidsblodsockret och vikten hos vuxna typ 2-diabetiker.

Motion i kombination med mat med lite fett och mycket fiber, minskar diabetesrisken för personer med nedsatt förmåga att bryta ner glukos. Läkartidningen tar fasta på vad rapporten menar att det finns vetenskapliga bevis för, medan SvD väljer att framhålla att det saknas bevis...


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!