Kosttillskott kan vara läkemedel

Kosttillskott kan vara läkemedel

Enligt en färsk granskning av kostillskottsbranschen utförd av Läkemedelsverket är ett betydande antal av de undersökta preparaten att betrakta som läkemedel.

Läkemedelsverket granskning genomfördes på innehållsförteckningarna för cirka 600 tillskott. Av dessa är 17 stycken att klassa som läkemedel medan ytterligare 49 stycken har små koncentrationer läkemedel. Anmälningsplikt, regelverk och tillsyn är bristfälligt i Sverige menar Riksidrottsförbundet som varnar för att vissa tillskott kan vara direkt hälsovådliga. 

För oss konsumenter är det naturligtvis viktigt att känna till att det kan uppstå medicinska effekter och därmed även biverkningar. De 17 produkterna som läkemedelsklassats har nu stoppats på marknaden!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!