Mat för hälsosamt åldrande och ett långt liv

Mat för hälsosamt åldrande och ett långt liv

Hur gamla vi blir beror bland annat på om vi slipper drabbas av metabola sjukdomar, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Risken för dessa sjukdomar beror i sin tur på ett samspel mellan en rad faktorer så som gener, kost- och motionsvanor.

KATEGORI: Äldre

Näringsrik mat är viktig för alla. När vi åldras är det en förutsättning för att bibehålla ett aktivt liv och oberoende. Det är vanligt att aptiten minskar när vi blir äldre, det är en naturlig konsekvens av minskad rörlighet och sänkt ämnesomsättning. Även om energibehovet minskar så är näringsbehovet fortsatt högt. Det blir en utmaning att få i sig all näring i mindre portioner.

Dålig kost försämrar immunförsvaret och accelererar muskelnedbrytningen vilket leder till sjukdom och att rörligheten (och därmed aptiten) avtar ytterligare. Det blir en ond cirkel.

För att bibehålla god näringsstatus genom livet och öka förutsättningarna för hälsosamt åldrande och ett långt liv är följande näringsämnen extra viktiga;

Protein – Viktigt för bibehållen muskulatur och bättre läkeprocesser. Finns framförallt i kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

 Vitamin D och kalcium för ett starrkt skelett och minskad risk för benskörhet och höftledsbrott. Äldre rekommenderas D-vitamin tillskott (gärna i kombination med kalcium).

 B-vitamin – är viktigt för att lindra och bromsa utvecklandet av exempelvis demens och Alzheimers. Livsmedel rika på B-vitaminer är mörkgröna grönsaker, bönor, spannmål, kött, fisk och ägg.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!