Maten som kan förebygga cancer

Maten som kan förebygga cancer

KATEGORI: Mat , Hälsa

I "World Cancer Report" ger WHO (Världshälsoorganisationen) en dyster framtidsprognos beträffande den globala cancerutvecklingen. Nya cancerfall förväntas öka med 70 procent, från dagens 14 miljoner till 25 miljoner per år, de närmaste 20 åren. Utvecklingen är sådan att vi inte kan behandla oss ut ur sjukdomen i tillräckligt snabb takt utan måste satsa på förebyggande åtgärder menar man i rapporten.

Ärftlighet spelar stor roll när det gäller uppkomsten av cancer men det finns mycket vi själva kan göra för att minska cancerrisken. Enligt cancerfonden så kan livsstilsfaktorer förklara uppskattningsvis 70 procent av alla cancerfall i Sverige.

När det gäller kopplingen mellan mat och cancerrisk så är den tydligare i vissa cancerformer än andra. Tjock- och ändtarmscancer, bröst- och livmoderkroppscancer, matstrupscancer, njurcancer och cancer i mun, svalg och struphuvud hör till de cancerformer där sambandet är tydligast påvisat. Här är fyra konkreta kostråd för minskad risk att insjukna i cancer:

• Ät minst ett halvt kilo av olika grönsaker, rotfrukter och frukter om dagen. De är rika på antioxidanter och fiber som båda kan ha en skyddande effekt.

• Begränsa intaget av rött kött (nöt-, gris- och lammkött) och charkuterier. Välj i stället fisk och kyckling.

• Begränsa också tomma kalorier från socker och sötade produkter. Övervikt är en riskfaktor när det gäller cancer.

• Begränsa alkoholintaget till högst 10 cl vin per dag för kvinnor och 20 cl vin för män. Alkohol i måttliga mängder kan ju ha en positiv effekt på hjärt- och kärlhälsa men inte när det gäller cancer.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!