Överviktiga barn bör få hjälp innan tonåren

Överviktiga barn bör få hjälp innan tonåren

Ny svensk forskning visar att tonåringar är svåra att komma åt när det gäller livsstilsförändring som syftar till viktminskning. Ju äldre barnen är, desto svårare har det visat sig vara att förändra deras mat- och motionsvanor.

KATEGORI: Barn , Alla , Näring , Hälsa

För en majoritet av de studerade tonåringarna med fetma har tre års behandling av läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska och dietist ingen påvisbar effekt på hälsan. Däremot ser man väsentligt bättre resultat av samma behandling när det gäller yngre barn med övervikt.

Av studien framgår också att de överviktiga tonåringarna oftast var överviktiga redan som barn. Slutsatsen blir därför att överviktsbehandling bör inledas redan i unga år (6-7 års åldern) för att få effekt.

D-vitamin har jag skrivit mycket om. Det har visat sig att överviktiga ofta har allvarlig D-vitaminbrist och rubbad kalkomsättning i kroppen. Den exakta mekanismen bakom D-vitaminbristen är inte känd, men det är sannolikt att det är övervikten som leder till vitaminbristen, snarare än att D-vitaminbrist skulle orsaka övervikt. Överviktiga bör därför överväga vitamintillskott. 


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!