Prestationshöjande tillskott del 3 - Bikarbonat

Prestationshöjande tillskott del 3 - Bikarbonat

KATEGORI: Prestation

Bikarbonat finns i kryddhyllan i din vanliga matbutik och inköpskostnaden är bara några kronor. Är du medveten om att det vita pulvret du använder i bakning kan få dig att spurta bättre!?

Vid högintensivt arbete, som en spurt eller sprint, arbetar muskulaturen anaerobt, det vill säga utan syre. Vid anaerob energiproduktion ansamlas mjölksyra i musklerna och pH sjunker vilket begränsar prestationen. Ett sätt att förbättra kroppens egen förmåga att ta hand om syran, och motverka pH-sänkningen, är att tillföra vanligt bikarbonat (huvudingrediens i bakpulver men bakpulver skall INTE användas istället). Bikarbonat och syra bildar vatten och koldioxid som effektivt kan andas ut genom lungorna. Genom att tillföra bikarbonat (0,3 gram per kg kroppsvikt) ungefär 60-90 minuter innan träning/tävling kan man förbättra förmågan att arbeta högintensivt/mjölksyraproducerande. Bikarbonaten bör tas med några deciliter vatten.

Trots sina eventuellt prestationshöjande egenskaper så är bikarbonattillskott inget självklart val. Biverkningar i form av magproblem med smärta, kräkningar och diarré förekommer i vissa fall och många kan känna en allmän olustkänsla i form av orolig mage. Som med allt annat gäller att man bör testa sig fram i träningssituation (se till att du har ordentligt med högintensiva inslag för att få det tävlingslikt) för att utvärdera den individuella responsen.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!