Sluta tvista om universalmetod för viktminskning

Sluta tvista om universalmetod för viktminskning

Debatten fortgår om VILKEN som är den bästa viktminsk-ningsmetoden. Så länge vi söker en universalmetod så missar vi målet är jag rädd. Nämligen att hjälpa individer till en hälsosammare vikt och kroppssammansättning.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

Vi är metabolt olika och anledningen till överskottskilon varierar. Mot denna bakgrund ter det sig osannolikt att det skulle finnas en metod som är lämplig för alla när det gäller viktnedgång.”Det är helt enkelt svårt att banta, men rimligen lite lättare om man trivs med [den] diet man försöker hålla”. Ett utmärkt citat från Mats Reimers blogg i Dagens Medicin. Mats har synat Andreas Eenfeldts argument för LCHF (låg kolhydrat hög fett) kost i den uppmärksammade boken ”Matrevolutionen”.

Vad Andreas vill illustrera som en överlägsen seger för LCHF jämfört med låg-fettkost menar Mats snarare handlar om målfoto. Jämfört med exempelvis medelhavskost så är LCHF inte bättre alls.Jag har tidigare bloggat om att bästa metoden för viktminskning inte behöver vara den som ger störst viktminskning. Den viktminskningsmetod som är bäst är inte den som på ett års sikt (på gruppnivå) ger ett kilo större viktminskning än en annan, utan den metod man kan hålla sig till.

I studierna som ligger till grund för jämförelserna mellan olika viktminskningsmetoder så är compliance låg (med compliance avses i vilken uträckning man följer/lyckas hålla sig till dieten). Compliance i studierna är minst lika intressant som medelvärdet på viktminskningen tycker jag!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!