Söt skatt

Söt skatt

I Finland har man sedan 2011 en särskild sockerskatt. Nu höjer man den skatten ytterligare samtidigt som man inför en ny läskskatt.

Beslutet grundar sig i att man vill minska konsumtionen. Vi vet att läsk är onyttigt. Frågan är om skattepolitiska åtgärder är rätt väg att gå; är ekonomiska drivkrafter verkligen starkare än vår vilja att förvalta och ta hand om vår hälsa?

En Daim kostar mindre än ett äpple, literpriset på läsk är billigare än mjölk. Vi har hög skatt på tobak, alkohol och bensin. Men hur hög måste skatten vara för att få önskvärd effekt? Skatten kritiseras också för att den undantar vissa produkter som, beträffande sockerinnehåll, är att jämställa med godis.
Jag är tveksam till effekten. Jag hoppas också att de extra intäkterna används bättre än i fallet med alkohol (där man menar att de skall bidra till att täcka delar av de kostnader som skadeverkningar genererar i form av ohälsa). Då ser jag hellre att de används för att sänka momsen på exempelvis frukt och grönt.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!