Svårt att forska på kost och hälsa

Svårt att forska på kost och hälsa

Det är svårt att studera hur olika kostfaktorer påverkar vår hälsa. Det blir väldigt tydligt under ett vetenskapligt möte på Karolinska Institutet där några av världens främsta nutritionsforskare försöker reda ut kontroverser om kost och hälsa.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

Intresset var stort på mötets första dag. Den ursprungliga salen som tog 100 personer fick bytas ut mot en sal som istället rymde alla 250 intresserade. Men så var också några av världens främsta på plats, så som Walter Willett och hans kollegor från Harvard. Svårigheten med nutritions- eller näringsläraforskning är att renodla effekten av ett enda näringsämne eller livsmedel. Vår kost är ju så komplex. Skall man studera effekten av rökning kan man tex se vilka effekter som fås om man slutar röka. Skall man ha motsvarande upplägg när det gäller kost blir det svårare.

Visst kan man studera vad som händer om man slutar äta smör, men resultatet är med stor sannolikhet beroende av vad man börjar äta istället.Walter Willett (som kanske är mest känd för sin version av ”matpyramiden” på bilden ovan) illustrerade detta på ett bra sätt. I en studie undersökte man kopplingen rött kött och hjärt-kärlsjukdom genom att studiedeltagarna fick öka sin köttkonsumtion, man fann ingen association. Det berodde på att ett ökat intag av rött kött för de flesta innebar en förbättring av kosten.

Däremot så ökade sjukdomsrisken bland de grupper som i och med sin ökade köttkonsumtion minskade ner på andra proteinkällor som fisk, bönor och nötter. Det illustrerar till viss del komplexiteten. När vi äter mer kött äter vi mindre av något annat. Hur skall vi då veta om resultatet beror på ökad köttkonsumtion och inte minskat intag av exempelvis bakverk?


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!