Tugga maten ordentligt och behåll ditt minne

Tugga maten ordentligt och behåll ditt minne

Med åldern riskerar vi att försämra vissa hjärnfunktioner såsom minne, beslutsfattande och problemlösning. Forskning visar att tandlöshet kan höra ihop med försämring av dessa funktioner och även ökad risk för demens.

KATEGORI: Alla , Äldre , Mat , Hälsa

Nu har svenska forskare uppvisat ett samband mellan svårigheten att tugga hård föda och försämring av flera hjärnfunktioner. Förklaringen kan vara att genom att tugga så säkerställs blodflöde till hjärnan vilket ökar förutsättningarna att bevara skärpan.

Tugga maten ordentligt och bibehåll god tandhälsa så ökar sannolikheten att du bevarar skärpan.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!