Burka och slöja kan ge D-vitaminbrist

Burka och slöja kan ge D-vitaminbrist

Debatten har gått het beträffande om man skall lagstifta mot burka eller inte. Argument kring jämställdhet, religionsfrihet och säkerhet framhålls i debatten.

KATEGORI: Alla , Kvinna , Hälsa

Det finns även en näringsfysiologisk aspekt på burkadebatten. Trots att såväl Socialdemokrater som de Borgerliga tycks vara ense om att det är ett uttryck för kvinnoförakt så vill man inte gå på den franska linjen om ett förbud, det skriver DN och kvällstidningarna. Även danskarna har övergett planerna på ett förbud. Oavsett vad man anser i frågan så finns det ett hälsoargument att beakta som slöjbärare. D-vitamin produceras i huden när den exponeras för solljus. Kvinnor som bär slöja eller burka, och därmed förhindrar att huden exponeras för solljus, är därmed en riskgrupp när det D-vitaminbrist.

Desto mer pigment man har (dvs. desto mörkare hud) ju mer solljus krävs för tillräcklig D-vitaminproduktion. På våra breddgrader är dessutom soltimmarna få vilket gör att mer hud behöver exponeras. Ett par studier av burkaklädda  kvinnor har visat att så gott som samtliga har brist på D-vitamin och ett flertal studier påvisar väsentligt lägre nivåer av D-vitamin.

När solexponeringen är begränsad krävs ett mycket högre D-vitaminintag via kosten. Fisk, ägg och mejeriprodukter värdefulla D-vitaminkällor.  D-vitaminbrist kopplas samman med en rad sjukdomstillstånd som exempelvis flera cancerformer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och benskörhet.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!