Du kommer att dö även om du äter vitamin- och mineraltillskott - det betyder inte att de är verkningslösa

Du kommer att dö även om du äter vitamin- och mineraltillskott - det betyder inte att de är verkningslösa

En tredjedel av alla svenskar äter någon form av vitamin- och mineraltillskott.

KATEGORI: Alla , Näring , Kvinna , Hälsa

Enligt en stor amerikansk undersökning så gör det varken till eller från när det gäller mortalitet (dödlighet) eller risk för cancer och hjärtsjukdom, det rapporterar Ekot idag.

Hela 161 000 kvinnor mellan 50 och 79 år ingick i studien och de som hade ätit multivitamintillskott i 15 års tid (närmare hälften av studiedeltagarna) dog och drabbades av de undersökta sjukdomarna i samma utsträckning som de som inte ätit tillskott. Expressen ger nyheten rubriken ”Meningslöst med vitamintabletter”, vilket jag tycker är att övertolka resultaten.

Ohälsa omfattar ju för det första mer än de undersökta sjukdomarna. Kanske hade utfallet blivit ett annat om man studerat exempelvis förkylning. Men framförallt; vad studien inte visar är hur kostintaget i övrigt såg ut. Om tillskotten använd som sig bör så borde det rimligen vara de som äter sämst som använder sig av tillskott.

Äter man en bra, näringsriktig kost så har man mindre risk att drabbas av de undersökta sjukdomarna än om man äter näringsfattigt. Vi vet alltså inte i vilken utsträckning kvinnorna som tog tillskott skulle drabbats av sjukdom om de inte tagit vitamintillskott!?

Vitamin- och mineraltillskott har sannolikt ingen prestationshöjande, farmakologisk effekt. Däremot kan de mycket väl ha effekt genom att förebygga eller korrigera näringsbrister. Det betyder att om man äter bra (lagom mycket, allsidigt och väl sammansatt) så har man ingen ytterligare positiv effekt att vänta av ett vitamineraltillskott om man inte har ökade behov (som vid exempelvis graviditet).

Äter man däremot dåligt (alldeles för lite, väldigt ensidigt eller utesluter vissa livsmedelsgrupper) så kan ett vitamin- eller mineraltillskott förhindra näringsbrister som innebär ökad sjukdomsrisk.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!