E-vitamin kan förebygga demens

E-vitamin kan förebygga demens

Färsk forskning från Karolinska Institutet visar att höga nivåer av E-vitamin i blodet medför minskad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom hos personer över 80 år.

KATEGORI: Alla , Äldre , Näring , Mat , Hälsa

Disease. Karolinska institutet skriver i sitt pressmeddelande att även om forskningsrönen måste bekräftas så öppnar det för möjligheten att ett balanserat intag av E-vitamin kan ha en skyddande effekt mot demenssjukdomar.E-vitamin är egentligen ett samlingsnamn för flera olika ämnen med E-vitaminaktivitet.

Det unika med denna studie är enligt författarna att man inte bara tittat på den vanligaste formen, alfa-tokoferol, utan på samtliga medlemmar i E-vitaminfamiljen. Demens är ett utbrett problem, där risken att drabbas ökar ju äldre man är. Ungefär sju procent av alla svenskar över 65 år lider av en demenssjukdom, den vanligaste är Alzheimers sjukdom. Den nya kunskapen kan således få stor betydelse både på individ- och samhällsnivå.I studien ingick 232 försökspersoner som var över 80-år när studien inleddes.

Deras blod analyserades avseende samtliga åtta E-vitaminkomponenter. De visade sig vid uppföljningen 6 år senare att de som haft de högsta blodvärdena av E-vitamin hade ungefär 50 lägre risk att utveckla Alzheimers, jämfört med den grupp som hade lägst E-vitaminnivåer i blodet.

E-vitamin är vanligt förekommande i fettrika produkter så som nötter, fröer, oljor och avokado. I tillskott så förekommer oftast bara alfa-tokoferol och forskarna menar nu att den skyddande effekten av E-vitamin kan vara kopplad till en kombination av de olika medlemmarna inom E-vitaminfamiljen.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!