Näringsinnehållet kommer att framgå tydligare på livsmedel framöver

Näringsinnehållet kommer att framgå tydligare på livsmedel framöver

Från den 13 december kommer vi konsumenter att kunna få tydligare information om näringsinnehållet i livsmedel vi köper. Hittills har vi kunnat finna uppgifter om energiinnehåll, kolhydrat-, protein- och totalfettinnehåll. Även mättat fett har varit obligatoriskt. Framöver kommer även mängden enkel- och fleromättat fett att framgå (har hittills varit frivilligt). Vidare skall vitamineralinnehållet relateras till referensintag på samma sätt som i bla USA.

KATEGORI: Näring , Mat

De nya märkningsreglerna skall komma att gälla i hela EU och är positivt får oss som konsumenter. Bland annat skall allergener framgå tydligt och ”highlightas”/fetmarkeras i innehållsförteckningen. Den totala salthalten kommer att behöva anges och då skall även saltinnehållande tillsatser räknas med. Vegetabiliska oljor skall glädjande nog specificeras så att man vet om det är palm-, raps, majsolja eller någon annan olja. Vidare skall det deklareras om oljan är delvis härdad.

När det gäller vitaminer och mineraler skall innehållet (det är frivilligt att deklarera) i de fall det anges relateras till referensintag så som 15% av RDI (rekommenderat dagligt intag). Detta är angeläget för att konsumenten skall kunna avgöra om det är en betydande källa eller inte.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!