Storm kring mjölken

Storm kring mjölken

KATEGORI: Hälsa

Nu larmas det om mjölk. Media rapporterar idag om att ”Mjölkdrickare riskerar att dö i förtid”. Jag ser ingen anledning att sluta dricka mjölk på grund av detta. Mjölken är en lättillgänglig källa till fullvärdigt protein och en massa näring i form av kalcium och D-vitamin (lätt- och mellanmjölk). Utöver Kalcium och D-vitamin så tillgodoser ett glas mjölk över 10% av dagsbehovet av Riboflavin (B2), B12, A-vitamin, Fosfor och Jod.

Så fort det presenteras en studie som motsäger den rådande uppfattningen så slår media på stort. Konflikter och motsägelser säljer och ger näring åt föreställningen om att kostråden vacklar på en svag vetenskaplig grund full av motsättningar. Vetenskap är inte att vända kappan efter vinden baserat på enskilda nya rön (i synnerhet inte om de omkullkastar slutsatser som baseras på ett stort antal tidigare studier).

Vilken betydelse enskilda studier bör tillskrivas beror bla på omfattning och studiedesign. Icke-experimentella studier (observationsstudier), som i det aktuella fallet, har generellt ett lägre bevisvärde än stora kontrollerade interventionsstudier.

När det gäller mjölken så tycker jag att det krävs mer än en enskild observationsstudie för att dra några slutsatser. Framkommer det mer stöd för det som presenteras, eller en förtroendeingivande mekanism kring orsakssambandet som kan bekräftas, så är jag naturligtvis beredd att ompröva detta ställningstagande.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!