Svårt att efterleva råden när det gäller kost och livsstil

Svårt att efterleva råden när det gäller kost och livsstil

Kost och livsstil har en enorm påverkan på vår hälsa, men vi är generellt dåliga på att följa de rekommendationer som finns.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

Professor Willett (se föregående inlägg) redogjorde också för livsstilens potential när det gäller hälsopåverkan. En enorm studie, innefattande över 84 000 kvinnor, visar att genom att vara icke rökare, ha normal kroppsvikt, motionera 30 minuter om dagen, följa nationella kostrekommendationer och ha en måttlig alkoholkonsumtion så minskar hjärt-kärlsjukdomsrisken med hela 82 procent!

Problemet är bara att enbart 3 procent av kvinnorna uppfyllde alla dessa punkter. Även en svensk studie visar på kosten och livsstilens betydelse när det gäller hälsa (i det här fallet cancer). DN rapporterar från konferensen under rubriken ”Fem råd som kan halvera cancerrisken”. Willetts kollega Franck Sacks talade om hur blodtrycket kan påverkas av måttligt saltintag och långsamma kolhydrater istället för snabba. ”En 60-åring kan få samma låga blodtryck som en 20-åring” skriver Aftonbladet.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!