Svensken känner stort förtroende för maten

Svensken känner stort förtroende för maten

När EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet undersökte medvetenheten om bra matvanor och eventuell oro kopplad till livsmedel inom EU, så visade sig svenskarna vara minst oroade över maten vi stoppar i oss.

KATEGORI: Alla , Näring , Mat , Hälsa

Tillsammans med Holländarna, så är svenskarna minst benägna att oroa sig för att maten skall vara hälsovådlig. En knapp tredjedel av svenskarna uppger att de är bekymrade för sina matvanor, medan snittet inom EU ligger på drygt hälften. Den oro som finns handlar mest om djurens välbefinnande och mindre om tillsatser i maten och näringsinnehåll.

Samtidigt önskar många svenskar få information om hälsosam kost från myndigheter. Läs mer om undersökningen på Livsmedelsverkets hemsida.Jag finner resultatet något överraskande. Tidigare forskning från Mittuniversitetet har visat att svenskarna exempelvis uppfattar genmodifierad mat som ett större hot än både terrorism, epidemier, tobak och alkohol. Detta trots att de senare objektivt sätt utgör ett mycket större hot.

När nordiska konsumenters uppfattning om hälsa och livsmedelsinnehåll undersöktes 2009 visade det sig att andelen svenskar som oroade sig över livsmedelsinnehållet ökat från 45% till 55% på ett år. I den undersökningen var det främst tillsatser man oroades över.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!