Bättre rund och vältränad än smal och otränad

Bättre rund och vältränad än smal och otränad

Vår kroppsvikt har stor betydelse för vår hälsa. Risken för sjukdom är lägst om man är normalviktig. En stor Amerikansk studie av 2600 män över 60 år visar att individer med högt BMI (body mass index) löpte en kraftig ökad risk att dö under den studerade perioden 1979-2001.

KATEGORI: Alla , Äldre , Prestation , Hälsa

I gruppen med normalt BMI (under 25) var dödligheten 13,9 (individer per tusen individer och år) medan den i gruppen för kraftigt överviktiga (= BMI över 35) var hela 31,8.Samma studie visade också att oavsett vikt så minskar risken att dö betydligt om man är vältränad.

Vältränade och överviktiga individer löpte minskad risk att dö, jämfört med otränade normalviktiga. Träningsgraden är en viktig friskfaktor. I den undersökta gruppen hade de tjugo procent presterade bäst på ett träningstest en dödlighet på 8,1 (individer per tusen individer och år) medan siffran var 32,6 bland de tjugo procent som hade de sämsta resultaten. Idag vet man att fysisk aktivitet skyddar mot en rad sjukdomar.

Till fysisk aktivitet räknas såväl motion som vardagliga aktiviteter som att gå i trappor, klippa gräset, leka med barnen och promenera. Den bästa motionen är den som blir av! Störst effekt får en person som börjar med lätt eller måttlig aktivitet efter att ha varit helt inaktiv.

Risken för sjukdom och förtidig död mer än halveras! Därmed är fysik aktivitet att jämställa med ett utmärkt läkemedel – utan negativa biverkningar!Lär dig mer om vinsterna med fysisk aktivitet genom att prenumerera på Riksidrottsförbundets nyhetsbrev om Motion och Hälsa.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!