Fågel, fisk eller mittemellan?

Fågel, fisk eller mittemellan?

I Sverige äter vi 65 kilo kött per person och år, vilket är drygt tio kilo mer än för 10 år sedan. Det kan alltså löna sig att välja med omsorg. Att minska ner på det ”röda köttet” till förmån för fisk och fågel är sannolikt bar för såväl hälsa som miljö. Samtidigt är det röda köttet en bra näringskälla, så att utesluta det helt kan inte rekommenderas.

KATEGORI: Alla , Prestation , Näring , Mat

Med en hög konsumtion av så kallat ”rött kött” har man i flera studier påvisat en ökad risk för tjock- och ändtarmscancer. Till ”rött kött” räknar man då såväl charkuterier som nöt, gris och lamm. Kött från fisk, fågel och vilt innebär däremot ingen förhöjd cancerrisk.Ur ett klimatperspektiv är det också bättre att välja kyckling framför kött. Ett kilo nötkött orsakar 15-25 kilo växthusgaser vilket är ungefär tio gånger så mycket som ett kilo kyckling.

När det gäller näringsinnehåll är allt kött en bra källa till proteiner, vitaminer och mineraler. Framförallt är kött vår viktigaste järnkälla, vilket är särskilt viktigt för barn, ungdomar och fertila kvinnor. Järninnehållet är ungefär dubbelt så högt i nötkött som fläskkött och fyra gånger så högt som i kyckling. Detsamma gäller zink och vitamin B12. Svensk fågel gjorde en intervju med mig om mat som lämpar sig som OS-uppladdning som publicerades i deras senaste nyhetsbrev.

Jag framhåller gärna kyckling som lämpligt kött på grund av att det är miljösmart, enkelt att variera i oändlighet och dessutom lämpar sig att äta kallt. Däremot tycker jag inte att man skall utesluta nöt- och fläskkött, de är viktiga ur näringssynpunkt, i synnerhet för idrottare.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!