Hjälp forskningen och ta del av resultaten

Hjälp forskningen och ta del av resultaten

Valete (latin för ”må väl”) är namnet på en ny tidning från Karolinska Trial Alliance. Syftet med tidningen är att beskriva forskning som genomförs och resultat som uppnås, men också att berätta om alla de försökspersoner som möjliggör forskningen.

KATEGORI: Barn , Alla , Kvinna

Bakom varje upptäckt, bakom varje läkemedel ligger år av forskning och utveckling där försökspersoner ställt upp och hjälpt vetenskapen framåt.

I första numret av Valete kan du bland annat läsa om hur antioxidanter kan användas för smärtlindring, att D-vitaminbrist ökar risken för kejsarsnitt och en intervju med mig där jag ger enkla tips om hur man kan förbättra sin kosthållning. I Valete kan du också få information om hur du går till väga om du vill bli försöksperson. Trevlig läsning!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!