Höga doser C-vitamin dubblerar risken för njursten

Höga doser C-vitamin dubblerar risken för njursten

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin vilket innebär att överkonsumtion utsöndras via urinen. Möjligheten att utsöndra överskottet skiljer de vattenlösliga vitaminerna från fettlösliga vitaminer, som istället ansamlas i fettväven och i höga doser kan innebära en förgiftningsrisk.

KATEGORI: Alla , Hälsa , Näring

Höga doser C-vitamin är emellertid inte riskfritt. Jag har i tidigare blogginlägg ”C-vitamintillskott förhindrar inte förkylning” skrivit att höga doser C-vitamin riskerar att fräta på magens slemhinna. Det innebär också en påfrestning för njurarna att utsöndra överskottet.

Nu visar en färsk svensk studie att regelbundet intag av C-vitamintillskott ökar risken för njursten. Män som regelbundet tar C-vitamintillskott löper dubbelt så stor risk att utveckla njursten jämfört med män som inte äter tillskott av C-vitamin. Risken ökar ju oftare männen äter C-vitamintillskott.

När det gäller användning av multivitamintillskott, där dosen C-vitamin vanligen är betydligt lägre, ser man emellertid ingen koppling till ökad njurstensrisk. En C-vitamin brustablett innehåller hela 15 gånger den rekommenderade dagsdosen av C-vitamin.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!