Konsumenter skall nu kunna lita på hälso-påståenden

Konsumenter skall nu kunna lita på hälso-påståenden

Från och med idag, den 14 december, skall man kunna lita på de hälsopåståenden som kommuniceras av kosttillskotts- och livsmedelstillverkare på förpackningar, hemsidor och i reklam.

Producenterna har nu haft ett halvår på sig att anpassa sig till det strängare regelverket där totalt 222 hälsopåståenden avseende innehåll och livsmedel godkändes. Detta bör innebära en rejäl uppgallring då det söktes tillstånd för drygt 2600 påståenden. Det är Efsa, myndigheten för livsmedelssäkerhet, som granskat påståenden utifrån det vetenskapliga underlaget. Regelverket omfattar hela EU.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!