Sardiner "toppar" näringstoppen

Sardiner "toppar" näringstoppen

En färsk forskningsstudie slår fast att vart tredje fall av hjärt-kärlsjukdom kan undvikas om friska individer äter Medelhavskost jämfört med om de äter fettfattig kost. Samtidigt finner jag en lista som rangordnar livsmedel på näringsinnehåll. Listan toppas, inte oväntat, av medelhavsfisken Sardin.

KATEGORI: Alla , Näring , Mat , Hälsa

Jag vill ogärna tala i termer av bra och dåliga livsmedel. Det finns inga livsmedel som är så bra att vi kan leva på dem uteslutande och inga livsmedel som är så dåliga att vi inte kan äta lite av dem ibland. Det handlar istället om bättre och sämre kosthållning – om kosten i sin helhet, vilket inbegriper såväl råvaran som vad man kombinerar den med liksom tillagningssätt, mängder och tillfällen. Dessutom är det individuellt vad som är bra kosthållning beroende på genetik, energiförbrukning, olika skeden i livet etc.

Titt som tätt får jag ändå frågan om vilket livsmedel som innehåller flest näringsämnen och ger den mest kompletta kosten i sig själv. Jag har ofta svarat att inlagda sardiner/ansjovis/makrill borde vara en trovärdig kandidat. Det finns, av skälen jag nämner ovan, inget självklart sätt att mäta detta. Snubblade emellertid över Matkalkyl.se där man rangordnat livsmedel efter för hur många näringsämnen livsmedlet uppfyller minst 10% av rekommenderat dagligt intag (uttryckt per 100g råvara). I topp ligger sardiner i olja. Den gynnsamma fettkvaliteten i både fisken och oljan i kombination med att den ger minst 10% av rekommenderat intag av hela 16 näringsämnen ger den ett högt näringsvärde. Den goda fettkvaliteten i kombination med det höga antioxidantinnehållet antas ofta förklara de goda effekterna med Medelhavskost.

Medelhavskosten, med mycket frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn, nötter, vegetabiliska oljor och fisk samt måttligt med rött kött och mejeriprodukter har sedan tidigare visat sig vara gynnsamt för att motverka hjärt-kärlsjukdom. Den nya studien är unik i det att den utgår från friska individer, dvs ingen av deltagarna hade hjärt-kärlsjukdom vid studiens början.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!