Skolmåltiden för bättre hälsa, studieresultat och trivsel

Skolmåltiden för bättre hälsa, studieresultat och trivsel

KATEGORI: Barn , Näring , Mat

Att skolorna skall servera våra barn god och näringsriktig mat i trivsam miljö känns som en självklarhet.  Sedan 1997 finns det en lag om alla elevers rätt till kostnadsfria skolluncher. Först 2011 lagstiftades om att skolmåltiderna skall vara näringsrika. Bra mat ökar chanserna till inlärning, förbättrar arbetsron och ger förutsättningar för bättre hälsa.

Goda vanor grundläggs tidigt. Vi vet att matvanorna skiljer sig betydligt åt mellan olika socioekonomiska och geografiska områden. Då skolan per automatik når alla barn känns det som en självklar arena för att minska matvaneklyftorna och motverka klasskillnader beträffande hälsa. 

Dessvärre hoppar många barn helt över lunchen.  I en enkätundersökning från 20 skolor i Stockholms län 2005, uppgav bara knappt hälften av eleverna att de var mätta när de lämnade skolrestaurangen.

Skolverket och Livsmedelsverket gör nu en gemensam satsning på skolmåltiderna. Skriften Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola skickas ut till alla skolor och är tänkt att inspirera rektorer och pedagoger till att utveckla skolmåltiden och även integrera den i undervisningen. I materialet finns även en checklista. Kolla om dina barns skola håller måttet!


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!