Större portioner även i ”Nattvarden”

Större portioner även i ”Nattvarden”

Debatten handlar oftast om vilket enskilt näringsämne som kan förklara att vi blir allt tyngre. Faktum är att enligt statistik från jordbruksverket så äter vi mer av det mesta idag jämfört med för 20 år sedan.

KATEGORI: Barn , Alla , Övrigt , Kvinna

Detta avspeglas även i konsten.Övervikten kan, på befolkningsnivå, inte förklaras med ökad sockerkonsumtion eller ökad fettkonsumtion. Vi äter mer frukt och grönt, vi äter mer kött än någonsin – kort och gott vi är större idag för att vi äter för mycket – av allt! Överallt i samhället syns tendenser till ökade portionsstorlekar.  En muffins idag är lika stor som ¼ sockerkaka, vi köper godis per hekto och lägger i, vad som tidigare var, fruktpåsar. Ett mål på McDonalds innehåller 33% mer energi idag jämfört med för 50 år sedan.

Detta avspeglas även i konsten. Forskare vid Cornell University har studerat konstverk som illustrerar "Nattvarden" från 1000-talet och framåt. Storleken på världens kanske mest kända måltid har ökat betydligt över åren, i synnerhet de senaste femhundra åren har ökningen varit markant. Mängden mat på bordet är nu är nu 69 procent mer, tallrikarna är 66 procent större och brödet har vuxit 23 procent sedan de första kända målningarna av denna historiska middag. Dessutom har råvaror och livsmedel tillkommit.

I Bibeln nämner man vin och bröd medan konstnärerna genom åren placerat ut både kött och fisk... Studien har publicerats i International Journal of Obesity, ett annorlunda och uppiggande inslag i denna tidskrift tycker jag.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!