Vad avgör vad vi äter?

Vad avgör vad vi äter?

KATEGORI: Mat

En rad faktorer är avgörande för vad vi väljer att stoppa i vår kundvagn, på vår tallrik och slutligen i vår mun. Vad som avgör våra matvanor har varierat under historien och kommer sannolikt att se annorlunda ut i framtiden.

Utbud och tillgång som historiskt varit avgörande faktorer är inte längre så utslagsgivande. Åtminstone i storstäderna kan vi få tag i det mesta vi önskar när som helst.

Smak, tid, innehåll, ekonomi, hälsoambitioner, sociala faktorer, humör, vana, tradition, kultur, trender etc spelar idag roll för våra val. Allt fler väger in miljöeffekter, odlingsförhållanden, djuromsorg och avsaknad av tillsatser när de väljer mat. Under 2013 ökade butikernas försäljning av KRAV-märkta varor med 15 procent jämfört med 2012. Det är framförallt försäljningen av KRAV-märkt frukt, grönt och kött som ökar. Mjölk och ägg, som sedan tidigare har en stor andel KRAV-märkt, ökar också. 

Jag tror att framtiden kommer att innebära mer målgruppsanpassade och individuella kostråd och att individens genetik och livsstil till stor del kommer att avgöra livsmedelsval och matvanor. Samtidigt ser vi att matens betydelse för social samvaro blir allt starkare. Hur många står inte i köket inför middagsbjudningen och brottas med att beakta middagsgästernas (självdiagnostiserade?) allergier, dieter, smakpreferenser och attityder. Att ge både gemenskap och uppfylla individens behov blir en allt större utmaning.


Bloggat av

LINDA BAKKMAN

Linda Bakkman är Näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Linda arbetar med forskning, undervisning och kostrådgivning, det senare för flera av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Nedan kan du se de tre senaste inläggen hon gjort på bloggen.


Har du en fruktskål på bordet jämte vasen med tulpaner? Tycker du att både frukten och blommorna ”vissnar” snabbt? Tänker du att juicen du pressar innehåller likvärdigt med vitamin som frukten? Ett blogginlägg om hur du bäst förvarar frukt och grönt för bättre hållbarhet, smak och näring.

Associerar du raw food med näringsrikt, fräscht och hälsosamt? Vid tillagning och varmhållning påverkas näringsinnehållet i råvaran. Men det behöver inte nödvändigtvis bli sämre. Näringsförluster kan ske i olika omfattning, av olika anledningar och beror på näringsämnets känslighet. Men näringsutbytet kan också öka med tillagning. Beroende på vilken råvara vi använder och vilket näringsämne vi är ute efter så kan vi maximera näringsutbytet med rätt val av tillagningsmetod.

Många uttrycker en oro för att mycket av näringsvärdet förloras när vi hettar upp och fryser mat. Samtidigt skall vi komma ihåg att samma utveckling gett oss en möjlighet att få tillgång till de flesta råvaror året om. Det finns emellertid en del enkla tips för hur vi bör behandla vår mat för att få ut maximalt med näring. Färskt och rått är inte alltid bäst! Näringsmässigt kan det till och med vara bättre med fryst!